Jeet Kune Do

Kampkunst og Realistisk Selvforsvar
  • Dynamisk og effektiv kampkunst
  • Udvikler koordination og hurtighed
  • Indre ro og selvtillid

Om klubben


Velkommen!

Vi er en dedikeret gruppe hvor al undervisning foregår en til en eller i makkerpar. Den traditionelle undervisningsmetode optimerer udbytte og fokus på den enkelte elev.

Jeg tilbyder et venligt, egofrit og imødekommende træningsmiljø.

Dette er ikke en forening med tilskud, men en lille privat "Backyard" klub hvor en del af træningen foregår udendørs på forskellige lokationer i København.

Med mellemrum tilbydes der også minihold for et begrænset antal elever.


Om JKD

Præmissen for JKD er at alle stilarter er mangelfulde og ved at blande forskellige stilarter sammen, ved at tage det bedste af det bedste kan man skabe det perfekte system.

Det perfekte system, som er forudsætningen for JKD's eksistens findes ikke. Du og din krop er nøglen til din succes. Hvor ofte du prioritere at træne, dit engagement når du træner, din fightervilje og om du bliver ved med at træne resten af dit liv. Dette er altsammen  afgørende for effektiviteten af "Din Egen Stil". Disse elementer finder du ikke hos nogen instruktør eller i noget system, men kun inden i dig selv. Så lad være med at lede efter det perfekte system undenfor dig selv,  ret i stedet din opmærksomhed indad.


Men hvornår ved vi at vi har lært det bedste af en stil?

Hvis vi alle er forskellige, hvordan kan jeg så være sikker på at min instruktør har valgt det bedste? Har han overhovedet lært hvad der er bedst for mig?

JKD er flugten fra de klassiske systemer, som vi så ender med at hente viden fra alligevel.

Når vi alligevel er så afhængige af disse stilarter, har vi så nogensinde forladt dem? og hvornår har vi lært nok af dem til at kunne smide dem væk? Efter 3 teknikker eller 3 måneder? Eller burde vi måske lære et helt system og forstå det inden vi udtaler os?
Er der overhovedet muligt at forstå noget man endnu ikke har lært?

Enhver JKD instruktør vil fortælle dig at du kan ikke lære JKD, kun en andens fortolkning af det. Så din ene mulighed er at begynde med dét en anden har valgt. Din anden mulighed er er at starte rejsen samme sted som grundlæggeren gjorde det. Hvad vælger du?


Jeg har valgt at kunne tilbyde begge dele. Det vil sige at for at mine elever kan finde deres egen vej, underviser jeg også et helt system og ikke kun brudstykker af flere forskellige. For jeg hverken kan eller burde vælge hvad der er bedst for mine elever. Det mener jeg selv er rigtig JKD træning.

"Uden Wing Chun havde der aldrig været en Jeet Kune Do"


"Wing Chun is part of the Jeet Kune Do evolution. I think you have to have it, in order to understand Jeet Kune Do"
 - Dan Inosanto Forskellige typer træning

Privatlektioner
Få undervisning hvor du lære præcis hvad du har behov for lige nu og i dit eget tempo.

Minihold
I gruppetræning får du progressiv modstand fra andre elever. Det er altid en fordel at afprøve sin træning på forskellige typer elever.

Solotræning
Hvis du vil være god til en kampkunst kommer du ikke udenom solotræning hjemme mellem lektionerne.