Klubben

Filipino Kali Academy

København

Om Instruktøren


Andreas


Jeg har trænet kampkunst i over 40 år og undervist i næsten 3o år. Jeg har gennem mine mange års træning, opnået Instruktør Licens i flere forskellige stilarter. Træningen er en livsstil og for at sikre at jeg kontinuerligt udvikler mig, rejser jeg udenlands adskillige gange om året for at tilegne mig ny viden.

Om undervisningen


Privat træning 


Det osmotiske miljø er naturligt for mennesket, det er måden vi lære på lige fra vi er børn. 

Jeg har selv  igennem alle årene taget privatlektioner i næsten alle de stilarter jeg har trænet i. Siden jeg tog den første privatlektion i begynnelsen af 1980'erne, har jeg følt at denne intensive og personlige måde at træne på giver de bedste resultater. Derfor giver jeg det også videre på samme måde som jeg selv har lært det.


Om lokation


Udendørs træning


For at lære at bevæge sig korrekt er træningen ifølge traditionen hovedsagelig udendørs i realistiske omgivelser, da det uden undtagelse altid er omgivelserne der bestemmer hvilke teknikker det er muligt at udføre i en selforsvars situation. Derfor er træning i naturen et pensumkrav, på lige fod med knæ, albuer, armlåse og alle de andre ting vi laver.

Udendørs træning er også en betydelig sjovere og mere levende / dynamisk måde at træne på, end den man kan opnå indendørs, netop fordi omgivelserne indrages i træningen og gør den mere udfordrende.

Lær at forsvare dig selv med JKD


Jeet Kune Do er en moderne kamp og selvforsvarskunst hvor vi ikke bruger tid på noget der ikke direkte kan relateres til en selvforsvars situation. JKD beskæftiger sig systematisk med alle kampafstande, både indenfor bevæbnet og ubevæbnet kamp. JKD giver derved sine elever den bedst mulige allround uddannelse inden for selvbeskyttelse.

 JKD Integrated Fighting Concepts. Selvforsvar - Selvtillid - Selvværd

    2001-2020© All Rights Reserved.