Kali

Filipino Kali Academy

København

Buwaya Kali


Buwaya Kali er et effektivt og meget direkte nærkamp system, hvor hovedvægten af træningen fokuserer på den ubevæbnede del af den gamle Syd Filippinske kampkunst, der eksisterede inden den Spanske besættelse i 1521.


  • Enkle og direkte bevægelser
  • Kilat "Blitz" angreb med slag og spark
  • Geometriske bevægelsesmønstre
  • Venligt, egofrit og imødekommende træningsmiljø"With Kali you don´t need power, you only need placement"

- Dan Inosanto

Kali - Syd Filippinsk KampkunstKali er en gammelt Syd Filippinsk kampkunst, der har sit eget originale ubevæbnede system. Modsat de andre FMA stilarter fra henholdsvis den nordlige og centrale del, har Kali ikke et fundament i europæisk fægtning eller europæisk boksning.

Traditionelt set undervistes våben træning først i Kali, da alle folk tidligere på Filippinerne var bevæbnede. Senere når udøveren havde en god forståelse for teknikker og principper med sværd, machete, kniv og stok blev den ubevæbnede del undervist.

Da det danske samfund er meget anderledes end det filippinske, og vi som udgangspunkt ikke længere bærer våben, har jeg for mange år siden valgt at bytte om på progressionen, således at fokus nu ligger på den ubevæbnede del.

Hovedparten af træningen, ca 80% af Buwaya Kali, er ubevæbnet træning, hvor forsvar mod stok og kniv så undervises supplerende for selvforsvarets skyld.

Dette gør at det så er nemmere for nye elever at relaterer til træningen, da scenarierne så allerede for nybegyndere, matcher de omstændigheder de kan blive udsat for i en selvforsvars situation her i Danmark.


Begyndelsen på Buwaya KaliI 2003 var jeg en del af relanceringen af Bruce Lee's Enter The Dragon i andledning af at det var 30 år siden filmen havde haft premiere. Filmen havde repremiere i forskellige biografer landet over og jeg samt flere af mine elever gav opvisning i Imperial Bio inden forestillingen, samt i flere af de større byer rundt omkring i Danmark de efterfølgende dage..

Opvisningen blev videofilmet og det var første gang i 10 år at jeg så mig selv på video. Jeg var sikker på at jeg havde forbedret min Kali, for jeg var i de mellemliggende år blevet Full Instructor i JKD/FMA.. Så stort var mit chok da jeg opdagede at det meste af min Kali og den karakteristiske Kali struktur var fuldstændig forsvundet og afløst af et tilfældigt og overdrevent benarbejde, samt en ukontrolleret flagren med armene. Jeg var blevet lullet ind i en falsk tro på, at det at tilføje flere stilarter til min Kali træning ville gøre min Kali mere tidssvarende og effektiv. Intet kunne være længere fra sandheden.

Inden der var gået 14 dage efter opvisningen, havde jeg ændret retning på min træning. Jeg startede simpelthen med at fjerne alle fremmede stilarter fra min Kali træning. Derefter begyndte det langsommelige arbejde med at gennemgå mine gamle notater fra min Kali træning, samt de andre kilder jeg havde til min rådighed. Langsomt begyndte jeg at skille det ud fra min FMA som ikke passede med defenitionen på Kali.

Gennem de næste 15 år arbejdede jeg on/off på projektet når jeg havde tid og i efteråret 2018 fik jeg endelig færdiggjort pensum og navngav resultatet af mit arbejde Buwaya Kali, efter et af Kali's grundprincipper. Det har været en lang, anderledes og lærerig process, fordi jeg ikke har skulle tilføje, men udelukkende skære fra og fjerne. Jeg kan kun sige at jeg er både glad for- og meget stolt over resultatet.


Om Buwaya Kali
Buwaya Kali er et super fedt system at træne. Meget effektivt, enkelt, direkte og kompakt. Samtidigt meget anderledes, sjovt og udfordrende fordi kroppen skal lære matematik samt timing, rytme og koordination på et niveau hvor hjernen normalt ikke udfordres.

Modsat andre FMA stilarter som primært træner med stokke og knive, er ca. 80% af træningen i Buwaya Kali ubevæbnede teknikker på lige fod med andre kampkunst stilarter.


Oprindelig er Kali udviklet til jungle kamp, så for at lære at bevæge sig korrekt er træningen ifølge traditionen hovedsagelig udendørs i realistiske omgivelser, da det uden udntagelse altid er omgivelserne der bestemmer hvilke teknikker det er muligt at udføre i en selforsvars situation. Derfor er træning i naturen et pensumkrav, på lige fod med  knæ, albuer, armlåse og alle de andre ting vi laver.

Udendørs træning er også en betydelig sjovere og mere levende / dynamisk måde at træne på, end den man kan opnå indendørs, netop fordi omgivelserne indrages i træningen og gør den mere udfordrende. Hvis du ikke lærer at bruge omgivelserne til din fordel, overser du et vigtigt elelment i din selvforsvars træning og i en "live" situation er der så stor sansynlighed for at netop omgivelserne vil modarbejde dig, så at du ud over en modsatnder også har dem at slås med.

                                                                          "You don't train Kali, you play Kali"


Som typisk for Sydøst Asiatisk kamp og krigskunst, foregår træningen altid i en legende atmosfære,  hvor rytmen og intensiteten så gradvis øges i øvelser og øvelses serier frem mod frikamp. Derfor foregår træning i Buwaya Kali altid i en meget venlig, åben, underholdende, afslappet og ego fri atmosfære.

Et af Buwaya Kalis hoved principper er at lære eleven, helt fra nybegynder stadiet, spontan handling og evnen til at tilpasse sig skiftende situationer gennem flow, i stedet for at fastlåse sig med brugen af specifikke teknikker.

Buwaya Kali er et nærkamp system hvor man er så tæt på modstanderen at ens øjne ikke kan nå at opfatte alle bevægelser. Derfor foregår en stor del af undervisningen med at træne forskellige former for sensitivitet for at øge bevidstheden. Buwaya Kali har nogle af de mest avancerede sensitivitets øvelser i kampkunst verdenen.

Hvor Buwaya Kali i begynderfasen umiddelbart åbner sig op og giver centerlinien, har avanceret Buwaya Kali fuld kontrol over centerlinien og kan dominere den. En af fordelene ved Buwaya Kali, er den helheds baserede træning der giver udøveren muligheden for enten at give eller tage centerlinien, og selv når man så vælger at give den, kan man på grund af  Buwaya Kalis avancerede geometriske bevægelsesmønstre faktisk stadig kontrollere den.

I forlængelse af princippet med centerlinien, inddeler vi omgivelserne i zoner. Dermed arbejder Buwaya Kali taktisk ud fra den forudsætning, at der som udgangspunkt altid minimum er tre modstandere.

                                                             "The foundation of Buwaya Kali is awereness"

Buwaya Kali hører til i gruppen med stilarter som Wing Chun og American Kenpo der har meget hurtige håndteknikker. Men modsat de to andre nævnte stilarter, gør Buwaya Kalis unikke bevægelses struktur så at vi også har meget hurtige kombinations spark, vel at mærke som kan udføres samtidig med vores håndteknikker. 

Alle Buwaya Kalis spark er lave, de er derfor ikke afhængige af smidighed og kan udføres af alle uanset alder. 


Trekanten er den første og mest fundamentale af de geometriske 3D strukturer vi arbejder med i Buwaya Kali

Skyggeboksning / Sayaw aspektet af Kali med stok og Balisong. Som det kan ses er billedet fra min tidlige Kali træning i 1980'erne. 😁


Kali er ikke udelukkende en opretstående stil, men indeholder også en række lave dynamiske positioner, som blandt andet anvendes når der er terræn forskelle mellem modstanderne. Et altoverskyggende aspekt af den Syd Filippinske kampkunst der sjældent ses i dag.

Fundamentet for Kali var ikke en kampsport, det var ikke engang en kampkunst, men en krigskunst. Det er vigtigt at kende og forstå det oprindelige formål med Kali.

For det illustrative formål ses her en stammekriger fra Mindanao. Billedet er fra omkring 1910.