Kali

Filipino Kali Academy

København

Buwaya Kali


Buwaya Kali er et effektivt og meget direkte nærkamp system, hvor hovedvægten af træningen fokuserer på den ubevæbnede del af den gamle Syd Filippinske kampkunst, der eksisterede inden den Spanske besættelse i 1521.


  • Enkle og direkte bevægelser
  • Kilat "Blitz" angreb med slag og spark
  • Geometriske bevægelsesmønstre
  • Opbygger din selvtillid
  • Bliv bedre til at slappe af 
  • Forøg din evne til at kunne koncentrere dig
  • Venligt, egofrit og imødekommende træningsmiljø


Kali i historisk og regionalt perspektivKali er en meget gammel Syd Filippinsk kamp og krigskunst som allarede eksisterede inden spaniernes ankomst i 1521 under ledelse af Ferdinand Magellan og den efterfølgende besættelse af landområder i den nordlige og centrale del af Filippinerne. Det lykkedes aldrig spanierne at få fodfæste i den sydlige del hvor Mindanao er hovedøen. Grundlaget for Kali tilskrives ofte de 10 Datus som forlod Kalimantan i det 12. århundrede og bosatte sig på Filippinerne.

Regionalt set betegnes Arnis som kommende nordfra, Escrima fra den mellemste del og Kali fra den sydlige del af Filippinerne. Det er værd at bemærke at Kali ikke er det samme som Arnis og Escrima. Selv om der selvfølgelig er lighedspunkter, da alle tre hører til under begrebet FMA, har Arnis og Escrima modsat Kali sine rødder i Spansk fægtning. Hvis man går mere end 60-80 år tilbage var en stor del af Arnis og Escrima stilarterne meget simple fægte stilarter, baseret oftest på kun 5 vinkler med stok/machete og helt uden ubevæbnede aspekter. Hvad angår den ubevæbnede del, har mange Arnis og Escrima stilarter gennem de sidste 70-80 år derfor lånt teknikker  fra Karate, Judo og Jiu Jitsu. Hvor Kali derimod er en del af den oprindelige Filippinske kampkunst og har sit eget ubevæbnede system der ligger meget lang fra disse Japanske skoler. Ikke bare mht. teknik, men også i formål, udførelse og indstilling til resultat

FMA har bevæget sig i en kultur, der gik fra stammesamfund hvor man delte viden til en individualisering i moderne tid hvor selv en far holdt sin viden hemmelig for sin søn. For tilsidst gennem de sidste 40 år langsomt at åbne sig op og begynde at dele på kryds af stilarter. Internettet har selvfølgelig også spillet en afgørende rolle de sidste 20 år  for at regionale og personlige særpræg er blevet kendt og integreret i andre FMA skoler uden at disse har været i kontakt med hinanden. For mange Filippinere som deltog i krige som feks anden verdenskrig har træningen været så personlig at de har bare ikke været meget for at dele den viden der har holdt dem i live med andre, af frygt for at det skulle blive brugt mod dem selv.


Traditionelt set undervises våben træning først i Kali, da alle stammefolk på Filippinerne tidligere var bevæbnede. Senere når udøveren havde en god forståelse for teknikker og principper med sværd, machete, kniv og stok blev den ubevæbnede del undervist.

Kali i det moderne samfund

Da det danske samfund er meget anderledes end det filippinske, og vi som udgangspunkt ikke længere bærer våben, har jeg for mange år siden valgt at bytte om på progressionen, således at den ubevæbnede del undervises først. Hovedparten af træningen, ca 80% af Buwaya Kali, er ubevæbnet hvor stok og kniv så undervises supplerende for selvforsvarets skyld samt for at give eleven en forståelse for det komplete koncept.

Dette gør at det så er nemmere for nye elever at relaterer til træningen, da scenarierne så allerede for nybegyndere, matcher de omstændigheder de kan blive udsat for i en selvforsvars situation her i Danmark.


Når jeg i dag kigger rundt på internettet vil jeg sige at ca. 90% af dem der påstår de underviser i Kali er det kun af navn.
I virkeligheden underviser de Escrima eller Arnis. Kali er et klinge baseret system der kan defineres, og det er ikke med et fundament i europæisk fægtning eller europæisk boksning.


Begyndelsen på Buwaya KaliI 2003 var jeg en del af relanceringen af Bruce Lee's Enter The Dragon i andledning af at det var 30 år siden filmen havde haft premiere. Filmen havde repremiere i forskellige biografer landet over og jeg samt flere af mine elever gav opvisning i Imperial Bio inden forestillingen, samt i flere af de større byer rundt omkring i Danmark de efterfølgende dage..

Opvisningen blev videofilmet og det var første gang i 10 år at jeg så mig selv på video. Jeg var sikker på at jeg havde forbedret min Kali, for jeg var i de mellemliggende år blevet Full Instructor i FMA.. Så stort var mit chok da jeg opdagede at det meste af min Kali og den karakteristiske Kali struktur var fuldstændig forsvundet og afløst af et tilfældigt og overdrevent benarbejde, samt en ukontrolleret flagren med armene. Jeg var blevet lullet ind i en falsk tro på, at det at tilføje flere stilarter til min Kali træning ville gøre min Kali mere tidssvarende og effektiv. Intet kunne være længere fra sandheden.

Inden der var gået 14 dage efter opvisningen, havde jeg ændret retning på min træning. Jeg startede simpelthen med at fjerne alle fremmede stilarter fra min Kali træning. Derefter begyndte det langsommelige arbejde med at gennemgå mine gamle notater fra min Kali træning, samt de andre kilder jeg havde til min rådighed. Langsomt begyndte jeg at skille det ud fra min FMA som ikke passede med defenitionen på Kali.

Gennem de næste 15 år arbejdede jeg on/off på projektet når jeg havde tid og i efteråret 2018 fik jeg endelig færdiggjort pensum og navngav resultatet af mit arbejde Buwaya Kali, efter et af Kali's grundprincipper. Det har været en lang og lærerig process og jeg kan kun sige at jeg er glad for- og meget stolt over resultatet.


Om Buwaya Kali
Buwaya Kali er et super fedt system at træne. Meget effektivt, enkelt, direkte og kompakt. Samtidigt meget anderledes, sjovt og udfordrende fordi kroppen skal lære matematik samt timing, rytme og koordination på et niveau hvor hjernen normalt ikke udfordres.

Modsat andre FMA stilarter som primært træner med stokke og knive, er ca. 80% af træningen i Buwaya Kali ubevæbnede teknikker på lige fod med andre kampkunst stilarter.


Oprindelig er Kali udviklet til jungle kamp, så for at lære at bevæge sig korrekt er træningen ifølge traditionen hovedsagelig udendørs i realistiske omgivelser, da det uden udntagelse altid er omgivelserne der bestemmer hvilke teknikker det er muligt at udføre i en selforsvars situation. Derfor er træning i naturen et pensumkrav, på lige fod med  knæ, albuer, armlåse og alle de andre ting vi laver.

Udendørs træning er også en betydelig sjovere og mere levende / dynamisk måde at træne på, end den man kan opnå indendørs, netop fordi omgivelserne indrages i træningen og gør den mere udfordrende. Hvis du ikke lærer at bruge omgivelserne til din fordel, overser du et vigtigt elelment i din selvforsvars træning og i en "live" situation er der så stor sansynlighed for at netop omgivelserne vil modarbejde dig, så at du ud over en modsatnder også har dem at slås med.

                                                                          "You don't train Kali, you play Kali"


Som typisk for Sydøst Asiatisk kamp og krigskunst, foregår træningen altid i en legende atmosfære,  hvor rytmen og intensiteten så gradvis øges i øvelser og øvelses serier frem mod frikamp. Derfor foregår træning i Buwaya Kali altid i en meget venlig, åben, underholdende, afslappet og ego fri atmosfære.

Et af Buwaya Kalis hoved principper er at lære eleven, helt fra nybegynder stadiet, spontan handling og evnen til at tilpasse sig skiftende situationer gennem flow, i stedet for at fastlåse sig med brugen af specifikke teknikker.

Buwaya Kali er et nærkamp system hvor man er så tæt på modstanderen at ens øjne ikke kan nå at opfatte alle bevægelser. Derfor foregår en stor del af undervisningen med at træne forskellige former for sensitivitet for at øge bevidstheden. Buwaya Kali har nogle af de mest avancerede sensitivitets øvelser i kampkunst verdenen.

Hvor Buwaya Kali i begynderfasen umiddelbart åbner sig op og giver centerlinien, har avanceret Buwaya Kali fuld kontrol over centerlinien og kan dominere den. En af fordelene ved Buwaya Kali, er den helheds baserede træning der giver udøveren muligheden for enten at give eller tage centerlinien, og selv når man så vælger at give den, kan man på grund af  Buwaya Kalis avancerede geometriske bevægelsesmønstre faktisk stadig kontrollere den.

I forlængelse af princippet med centerlinien, inddele vi omgivelserne i zoner. Dermed arbejder Buwaya Kali taktisk ud fra den forudsætning, at der som udgangspunkt altid minimum er tre modstandere.

                                                             "The foundation of Buwaya Kali is awereness"

Buwaya Kali hører til i gruppen med stilarter som Wing Chun og American Kenpo der har meget hurtige håndteknikker. Men modsat de to andre nævnte stilarter, gør Buwaya Kalis unikke bevægelses struktur så at vi også har meget hurtige kombinations spark, vel at mærke som kan udføres samtidig med vores håndteknikker. 

Alle Buwaya Kalis spark er lave, de er derfor ikke afhængige af smidighed og kan udføres af alle uanset alder. 

Buwaya Kali og den naturlige bevægelse

For at forstå hvad vi i Buwaya Kali betegner som naturlig bevægelse, må vi først beskrive hvordan vi definerer unaturlig bevægelse. For det første overordnet set er Buwaya Kali ikke baseret på styrke, hurtighed og smidighed, da disse elementer er noget af det første der forsvinder med alderen. Der vil altid være modstandere der er yngre, stærkere og hurtigere, derfor lægger Buwaya Kali udelukkende vægt på rytme, timing og sensitivitet som kontinuerligt kan forbedres selv i en meget høj alder.


En unaturlig træning er teknikker eller bevægelser der belaster sener og led, som det feks ses med sports stilarter hvor udøverne oftest brænder ud allerede når de er i 20'erne eller 30'erne og til tider har problemer med knæ, hofter, ryg eller skuldrer der kan genere dem resten af livet.

FMA generelt er kendt for at have udøverne der først peaker efter at de er nået pensionsalderen. Så det er aldrig for sent at starte til Buwaya Kali.Trekanten er den første og mest fundamentale af de geometriske 3D strukturer vi arbejder med i Buwaya Kali

Skyggeboksning / Sayaw aspektet af Kali med stok og Balisong. Som det kan ses er billedet fra min tidlige Kali træning i 1980'erne. 😁Kali er ikke udelukkende en opretstående stil, men indeholder også en række lave dynamiske positioner, som blandt andet anvendes når der er terræn forskelle mellem modstanderne. Et altoverskyggende aspekt af den Syd Filippinske kampkunst der sjældent ses i dag.