Om

Filipino Kali Academy

København

Om Instruktøren


Andreas


Jeg har trænet forskelligt kampkunst siden 1979 og undervist siden 1990. Træningen er en livsstil og for at sikre at jeg kontinuerligt udvikler mig har jeg derfor stadig instruktører rund om i verden som jeg regelmæssigt træner hos.

Om Klubben


Det sociale aspekt


Dette er ikke en forening men en privat klub hvor de systemer jeg underviser betegnes som gamle familie systermer. Derfor vægter personlige relationer og indstillingen til træningen højere end  medlemsantallet - Indstillingen er at vi er en lille gruppe venner med vidt forskellig baggrund der træner sammen.

Om undervisningen


Privat træning


Netop Buwaya Kali der i stor stil er baseret på sensitiv bevidsthed og flow læres bedst i et osmotisk miljø i tæt samarbejde med instruktøren. Denne undervisnngsform står i skarp kontrast til den "Decision Tree" træning der hovedsaglig dominerer i resten af kampkunst verdenen. - Derfor undervises der udelukkende privat- og semiprivat træning.